Exemple

Το Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών και Ερευνών σας προσκαλεί να διαμεσολαβήσετε για την καλύτερη δυνατή προβολή, προώθηση και υλοποίηση του διαγωνισμού ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ CHALLENGES που έχει προκηρύξει ο φορέας μας με σχετική έγκριση από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προστιθέμενη Παιδαγωγική Αξία του Διαγωνισμού

Σκοπός μας είναι πέραν της μύησής τους σε διαδικασίες υγιούς διατροφικής συμπεριφοράς και ευγενικής άμιλλας, να κυνηγήσουν τη «σοφή γνώση και τα μυστικά της» σε αντιπαράθεση  με τα face news & τις παραπλανητικές διαφημίσεις.

Ο διαγωνισμός μας εξυπηρετεί στην ανάπτυξη της αναλυτικής και κριτικής σκέψης του μαθητή, στην πρωτοβουλία, καινοτομία και δημιουργική σκέψη και αναστοχασμό.

Επίσης, η πρόκλησή μας συνεισφέρει και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καριέρας, προσκαλώντας τους μαθητές να εξασκηθούν σε οργανωμένες διαδικασίες προβολής και διαφήμισης του έργου τους.

Βασικές Προϋποθέσεις

Επισυνάπτεται η σχετική προκήρυξη και περισσότερες λεπτομέρειες. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τρεις μαθητές Λυκείου, 15-21 ετών, μαθητές Λυκειακής Εκπαίδευσης.

Μεθοδολογικές Προτάσεις

Προτείνεται η

 • ανάπτυξη σχεδίου πρότζεκτ (παράθεση ιδεών, σχεδιασμός, προγραμματισμός, εφαρμογή, προβολή διάχυση, αξιολόγηση)
 • αξιοποίηση περιγραφικής ανάλυσης «5W+2H” (Who, When, Where, What, Why, How, How Many) προκειμένου να αναρωτηθούν και προβληματισθούν σχετικά με θέματα ποσότητας, ποιότητας, προέλευσης προϊόντων που θα προταθούν (π.χ. τροφοχιλιόμετρα, κύκλος παραγωγής και κατανάλωσης, διαδικασία μαγειρέματος ή προετοιμασίας εδέσματος, συνδυασμός θρεπτικών συστατικών και αναλογίες κ.α.)
 • στρατηγική περιεχομένου: ερευνώ, μετρώ και συγκρίνω, σχεδιάζω, υλοποιώ, προωθώ & δημοσιεύω, βελτιώνω
 • διαφήμιση προϊόντος: σχεδιασμός προώθησης, προγραμματισμός, διασταυρώσεις-συγκρίσεις με άλλα προϊόντα, δημιουργία δικτύου διάχυσης προϊόντος, κοινωνικά δίκτυα, διαδικασίες βελτίωσης, ανάλυση επίδρασης, σχεδιασμός ιστοσελίδας κ.α.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Το τελικό έργο θα αξιολογηθεί με κριτήρια:

 1. Τη θρεπτική και διατροφική αξία
 2. Τη γεύση
 3. Την ποιότητα των συστατικών
 4. Την αισθητική του τελικού προϊόντος
 5. Την ευκολία παρασκευής του από άτομα εφηβικής ηλικίας
 6. Την αποτύπωση του έργου σε φωτογραφία

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού

Υποβολή Ενδιαφέροντος Συμμετοχής: 20.01.2021 έως 20.02.2021.

Δηλώσεις Συμμετοχής δια των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Από τη στιγμή που εγγράφεται κάποια ομάδα, λαμβάνει επιβεβαίωση εγγραφής και τοιουτοτρόπως ορίζεται και η αφετηρία έναρξης της δοκιμασίας τους.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής τελικών Διαγωνιστικών Έργων: 31.03.21.

Φάση Α: Ανακοίνωση Λίστας Υποβληθέντων Έργων που τηρούν τις βασικές προϋποθέσεις

Φάση Β: Ανακοίνωση διακριθέντων έργων

Φάση Γ: Ανακοίνωση έργων που διακρίθηκαν από το κοινό

Ακολουθεί επιβράβευση, απονομή τίτλων, προβολή και προώθηση των έργων που διακρίθηκαν, δημιουργία λευκώματος με τα όλα τα έργα των μαθητών και σχετική αναγνώριση κάθε φιλότιμης προσπάθειας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες θα δοθούν στις σχολικές μονάδες κατόπιν της εγγραφής της διαγωνιστικής τους ομάδας.

Δύναται να δοθεί υποστήριξη για την υλοποίηση του διαγωνισμού, με τη συνδρομή πτυχιούχων διαιτολόγων- διατροφολόγων, μέλη του ΙΔΜΕ, ανά νομό ή Περιφέρεια, εφόσον ζητηθεί από τις σχολικές μονάδες ή/και τις διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχετικό αίτημα στο secretary@insr.gr.

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται δια του συνδέσμου https://forms.gle/wqiUStJPFtWrk8FKA

Read More →
Exemple

Those interested in joining the volunteer support group of these social solidarity programs, please contact the general secretary of FDI, Ms. Niki Androulaki, at secretary@insr.gr.

 • - «Young Active Citizens support Ecological Actions»; https://karatasoupark.org
 • -«KAIZEN Youth for HEALTH»; (the website for KAIZEN Youth program is under construction

Ways of Involvement of INSR

INSR Eating Behavior Monitoring and Counseling Guidance for the Volunteers

In the context of this cooperation, we have undertaken the dietary monitoring of the volunteers and the preparation of a special diet according to the nutritional requirements of the volunteer, in proportion to his motor activity and the individual peculiar characteristics on a case by case basis.

The member of INSR who is in charge of the dietary monitoring of the volunteers is Bessie Pagoni (see relevant biography below), for which there is a specific fee, as defined by the program.

Enhancing and Promoting Nutritional Education as a Basic Component for Quality of Life & Sustainable Environments

During these programs, local development actions in the field of Environment and Ecology will be implemented (recycling actions, upgrading of local parks and outdoor recreation areas, sports and cultural activities related to the promotion of quality of life and sustainable ecosystem, etc.).

We strongly suggest members of INSR to participate in all these activities by contributing and highlighting issues related to nutritional hygiene, the composition of the chain from production to consumption and relevant parameters of health and ecological character, etc.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην εθελοντική ομάδα αρωγής των αυτών των προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης παρακαλώ να επικοινωνούν με τη γενική γραμματέα του ΙΔΜΕ, κα Νίκη Ανδρουλάκη, στο secretary@insr.gr. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν και σχετική βεβαίωση συμμετοχής από την εταιρική σύμπραξη.

CURRICULUM VITAE of the directly involved member of INSR

Vasiliki Pagoni graduated in Nutrition and Dietetics from ATEI Thessaloniki, Greece and then went on to complete her postgraduate studies in Human Nutrition at the University of Sheffield, England.She had her own Nutrition and Dietetic Practice for eight years in Alexandroupolis.

She is a government certified adult educator, obtained a Postgraduate Diploma in Education Technological Education (ASPAITE) and a certified educator for Hellenic Food Authority

In recent years, she has been active in the field of nutrition education, teaching at Vocational Training Colleges and Lifelong Learning Centers, while at the same time holding seminars on health and food safety for the Hellenic Food Authority for employees in the food sector. 

She has collaborated with local organisations, schools and individuals to carry out projects aimed at informing students, teachers and parents on healthy eating issues.

From 2016 to 2018, she was involved in the design and implementation of the Erasmus+ Europeanprogram, HealthEDU: ‘Modern educational practices in nutrition education in infants and primary education’, in which 6 countries participated. «Σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές στη διατροφική αγωγή στην νηπιακή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση», στο οποίο συμμετείχαν 6 χώρες.

In 2020, she completed her Masters in Applied Nutrition and Health Promotion atthe Aristotle University of Thessaloniki Medical school, which included original research into food waste at hospitals.

Read More →
Exemple

Οι ημερίδες πραγματοποιήθηκαν υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, της Νομαρχίας Καβάλας και του Δήμου Χρυσούπολης και στην οποία συμμετείχαν οι Γιατροί του Κόσμου,ο σύλλογος Προσωπικού & Φίλων Πνευμονολογικού Γ.Ν. Καβάλας «ΕΥΠΝΟΙΑ» και ο σύλλογος ινσουλινοεξαρτώμενων ατόμων με νεανικό διαβήτη «Γλυκιά Αγκαλιά Ν. Καβάλας».

Την ημερίδα στην πόλη της Καβάλας χαιρέτισε ο Υφυπουργός Υγείας – Άθλησης & Διατροφής, Μιχάλης Τιμοσίδης.

Read More →
Exemple

Στην Κώ διοργανώθηκε ημερίδα, στα πλαίσια του Πολιτιστικού Προγράμματος «Αναζητώντας τον Ιπποκράτη μέσα από τις αξίες της Μεσογειακής Διατροφής» του Υπουργείου Παιδείας, με την Υποστήριξη του Ι.Δ.Μ.Ε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παρουσίαση του Πολιτιστικού Προγράμματος από τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες. Στη συνέχεια η εκπρόσωπος του Ι.Δ.Μ.Ε, έκανε την εισήγηση της για τη Μεσογειακή διατροφή, την οποία είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα παιδιά και οικαθηγητές Ολλανδικού σχολείου που φιλοξενούνταν εκείνη τη περίοδο από το Γυμνάσιο Ζηπαρίου.

Στη συνέχεια ο Σεφ του παιδικού σταθμού του δήμου, παρασκεύασε μαζί με τα παιδιά του Ολλανδικού σχολείου παραδοσιακή μεσογειακή σαλάτα.

Read More →
Exemple

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών & Ερευνών (Ι.Δ.Μ.Ε.) με την συνεργασία και αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Εργαστηρίου Υγιεινής & Διατροφής Αθλουμένων του Τομέα Ιατρικής της Άθλησης ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και της Επιστημονικής Ομάδας Διαιτολόγων – Διατροφολόγων “διατροφή”.

Εκατοντάδες πολίτες ενημερώθηκαν για θέματα διατροφής και είχαν και την ευκαιρία να κάνουν δωρεάν λιπομέτρηση η οποία στη συνέχεια αναλύθηκε από τους επιστημονικους συνεργάτες του Ι.Δ.Μ.Ε..

Read More →
Exemple

Το Ι.Δ.Μ.Ε. με τη συνεργασία και αρωγή του Δήμου Ηγουμενίτσας διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές – Διάγνωση & Αντιμετώπιση».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο «ΠΑΝΘΕΟΝ» του Δήμου Ηγουμενίτσας σαν κύριο θέμα κυρίως την διάγνωση από τους γονείς, για τυχόν Νευοαναπτυξιακές Διαταραχές.

Δεκάδες πολίτες έδειξαν το ενδιαφέρον τους και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους ειδικούς για το θέμα.

Read More →
Exemple

Τον Σεπτέμβριο του 2010, το Ι.Δ.Μ.Ε. διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης πολιτών με θέμα : «Ισορροπημένη διατροφή : Σύμμαχος Υγείας, Ομορφιάς, Ευεξίας» στην πόλη της Λάρισας σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων και τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρισας «Ιπποκράτης».

Στην ημερίδα συμμετείχαν 14 ομιλητές, διαιτολόγοι, καθηγητές φυσικής αγωγής, γυναικολόγοι, συγγραφείς, παιδοενδοκρινολόγοι, ουρολόγοι,ειδικοί παθολόγοι και ψυχολόγοι.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον τους εισηγητές.

Read More →
Exemple

Στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων – Ποτών – Μηχανημάτων & Εξοπλισμού DETROP 2011, το Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών & Ερευνών (Ι.Δ.Μ.Ε.) διέθεσε περίπτερο, στο οποίο οι πολίτες μπορούσαν να συζητήσουν με επιστήμονες Διαιτολόγους, μέλη του Ι.Δ.Μ.Ε. τόσο για τα αποτελέσματα των λιπομετρήσεων τους, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την διατροφή τους.

Με αφορμή τον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με τη συμμετοχή Βαλκανικών Χωρών, «γαστρονομία… η τέχνη της δημιουργίας», που διεξήχθη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης-Δ.Ε.Θ., υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών & Ερευνών (Ι.Δ.Μ.Ε.), ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος «Ολύμπιος Ζευς», διοργανωτή του διαγωνισμού, να ενημερώσει τους πολίτες για θέματα διατροφής.

Read More →
Exemple

Η Πανηπειρωτική Ένωση Νεανικού Διαβήτη (Π.Ε.Ν.ΔΙ.), σε συνεργασία με την Ενδοκρινολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Περιφερειακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και το Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών & Ερευνών (Ι.Δ.Μ.Ε.), διοργάνωσαν ημερίδα , με θέμα «Ο ρόλος της διατροφής και της άσκησης στο Σακχαρώδη Διαβήτη».

Οι ομιλητές εστίασαν με τις ομιλίες τους στο πρόβλημα των ανθρώπων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, αναλύοντας τρόπους για την αντιμετώπιση της νόσου.

Η ημερίδα υποστηρίχθηκε από τις εταιρείες Barilla, Abbott και Alapis,μοίρασαν σε όλα τα μέλη της Πανηπειρωτικής Ένωσης Νεανικού Διαβήτη μεγάλο αριθμό δώρων.

Στην ημερίδα συμμετείχαν δεκάδες πολίτες που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

Read More →
Exemple

Το Ι.Δ.Μ.Ε. με τη συνεργασία του Δήμο Φλώρινας διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Υγιεινή Διατροφή στα Στάδια της Ζωής».

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας και πραγματοποιήθηκε με την αρωγή του Δήμου Φλώρινας.

Σε αυτή συμμετείχαν ομιλητές από το χώρο της διατροφής, οι οποίοι ανέπτυξαν σε ένα πολυπληθές ακροατήριο τη σημασία της υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών προτύπων σε όλες τις ηλικίες.

Read More →
en_USEnglish