Exemple

Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών & Ερευνών: Μια νέα προσπάθεια

Ένας από τους σημαντικότερους και καθοριστικότερους παράγοντες προάσπισης της ατομικής υγείας αποτελεί, διαχρονικά, η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών.

Οι δραστικές αλλαγές που έχουν επιβληθεί εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής, με τη συρρίκνωση του ελεύθερου χρόνου και τη μετεξέλιξη της οικογενειακής δομής είχαν ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση νέων διατροφικών συνηθειών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την κατανάλωση έτοιμων και τυποποιημένων φαγητών.

Την ίδια στιγμή, η άμεση και έμμεση καλλιέργεια αισθητικών προτύπων που αποκλίνουν από μια υγιή στάση ζωής, σε συνδυασμό με την εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας, αυξάνουν τη συχνότητα νοσημάτων που συνδέονται με Διατροφικές Διαταραχές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει πλέον ευρεία ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της πληροφόρησης και της ενίσχυσης της κατανάλωσης υγιεινών τροφίμων.

Στην Ευρώπη, όλο και περισσότερες χώρες υιοθετούν στρατηγικές και προγραμματισμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Με τις πολιτικές αυτές, σε πολλές χώρες έχουν επιτευχθεί ορισμένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, τόσο στα πρότυπα διατροφής όσο και στη βελτίωση της υγείας του γενικού πληθυσμού, όπως είναι για παράδειγμα ο περιορισμός ης συχνότητας και της θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο.

Ωστόσο, στη χώρα μας, τα διατροφικά δεδομένα ακολουθούν μια πορεία που αποκλίνει από την επιθυμητή κατεύθυνση. Η κατανάλωση λιπιδίων βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι χαμηλοί δείκτες θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και ορισμένους καρκίνους που συνδέονται με τη διατροφή είναι πλέον παρελθόν.

Προς τούτο συνέτεινε, από τη μια μεριά, η υιοθέτηση από μεγάλη μερίδα του πληθυσμού λανθασμένων διατροφικών και αισθητικών προτύπων και από την άλλη η έλλειψη άμεσης και επιστημονικής ενημέρωσης του κοινού αναφορικά με την αξία που έχει η υιοθέτηση μιας σωστής και ισορροπημένης διατροφής.

Τα παραπάνω δεδομένα έχουν καταστήσει πλέον επιτακτική την ανάγκη ανάληψης στοχευμένων πρωτοβουλιών και δράσεων, οι οποίες θα αναστρέψουν το γενικότερο κλίμα και θα συμβάλλουν στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από μια διαρκώς αυξανόμενη μερίδα του πληθυσμού.

Μέσα από τη συνεργασία με καταξιωμένες ερευνητικές και επιστημονικές ομάδες, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Κρατικούς Οργανισμούς καθώς και επιχειρήσεις ιδιαίτερα από το χώρο των φαρμάκων και των τροφίμων, η ίδρυση και λειτουργία του ΙΔΜΕ αποσκοπεί στην εκπλήρωση μιας σειράς στόχων, όπως:

  • Η προώθηση υγιεινών προτύπων διατροφής, στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο
  • Η πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της παχυσαρκίας
  • Η ανάπτυξη και διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της φυσικής άσκησης στα παιδιά και στους νέους
  • Η αύξηση της συμμετοχικότητας του πολίτη σε δράσεις για την υποστήριξη των διατροφικών πολιτικών και των πολιτικών υγείας, στην κοινωνική διαβούλευση και την προώθηση των προσεγγίσεων «από κάτω προς τα πάνω»
  • Η οργάνωση προγραμμάτων πληροφόρησης και βιωματικής εκπαίδευσης για τις ευεργετικές επιπτώσεις της παραδοσιακής ελληνικής δίαιτας, της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης
  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων που αναπτύσσονται ως απόρροια των διατροφικών συνηθειών των πολιτών
  • Η κοινωνική ενσωμάτωση και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα, ως απόρροια είτε διατροφικών συνηθειών, είτε προβλημάτων υγείας
  • Η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της διατροφής, ώστε να αυξηθούν οι γνώσεις σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες των διατροφικών επιλογών σε σχέση με την υγεία
  • Η ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης διατροφικών πολιτικών σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων για την υγεία, όπως και της δημιουργικήςσυνεργασίας του κοινωνικού με το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

elGreek